36. Den sjätte typen av föraktfulla namn

6 – Det är föraktfullt att ge oönskade namn liksom Khabayah bin Kannâz. Det rapporteras att ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) sade om honom:

”Vi har inget behov av honom. Han döljer medan hans fader samlar på sig skatter.”1

1al-Mu’talif wal-Mukhtalif (4/1965) av ad-Dâraqutnî.