36. De ogillar varningar för Ahl-ul-Bid´a

Sayf-ul-Islâm ´Abdullâh al-Gharîb

ar-Radd al-Muhabbar, sid. 188

Godkänt arbete av ´Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî (d. 1429)

36 – al-Ikhwân al-Muslimûn blir arga när det varnas för sekter, grupper, partier och innovationer, däribland Khawâridjs innovationer. En man sade till Abû Bakr bin ´Ayyâsh:

”Abû Bakr! Vem är Sunnî!” Han sade: ”Han som inte blir arg för någon sekt eller innovation när de kommer på tal.”1

Titta bara hur de blir när deras grupps fel och innovationer kommer på tal. Kom dock ihåg att till deras svindleri hör att de säger att alla muslimer är likadana – Ahl-us-Sunnah och Ahl-ul-Bid´a – ty deras grupp är byggd på innovativa principer.

1al-I´tisâm (1/84) av ash-Shâtibî.