36. Bryts ens tvagning om strumporna stryks och sedan tas av?

Fråga 36: Bryts ens tvagning om strumporna stryks och sedan tas av?

Svar: Om man tar av sig läderstrumporna eller strumporna efter att de har bestrukits, så bryts inte tvagningen. Det är den korrekta åsikten. Däremot bryts hans strykning. När han tar på sig dem en andra gång och bryter sin tvagning måste han ta av sig strumporna och tvätta fötterna.

Det viktiga är att vi vet att man måste vara ren och ha tvättat fötterna för att ta på sig strumporna. Ty när man stryker på strumporna fullbordas hans rening utmed ett Sharî´ah-baserat bevis. Det som fastställs enligt ett Sharî´ah-baserat bevis upphör endast med ett Sharî´ah-baserat bevis. Utmed det bryts inte tvagningen om de strukna strumporna tas av. Tvagningen förblir faktiskt till dess att den bryts med en av dess kända faktorer. Därmed kan han inte, enligt det jag känner till från de lärdas uttalanden, stryka strumporna om han tar på dem en andra gång.