36 – Bevis för rädslan (khawf)

Bevis för rädslan (khawf) är Hans (ta´âlâ) Ord:

فَلاَ تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

”Ni skall inte frukta dem – frukta Mig, om ni är troende!” (3:175)


FÖRKLARING

 

Rädsla (khawf) är skräck som är en oro som tar plats när man fruktar döden, skada eller ondska. Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) har förbjudit att man räds Satans trosfränder och beordrade i stället att man endast skall vara rädd för Honom.

Rädslan delas upp i tre typer:

Den första: Naturlig rädsla. Exempel på den är människans rädsla för rovdjur, elden och drunkning. Denna rädsla klandras inte tjänaren för. Allâh (ta´âlâ) sade om Mûsâ (´alayhis-salâtu was-salâm):

فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ

”Följande morgon fann honom vandrande i staden, orolig och på sin vakt mot varje fara.” (28:18)

Men om denna rädsla är orsaken till att något obligatoriskt uteblir eller att något förbjudet utförs, vilket Shaykhen (rahimahullâh) nämnde, blir den förbjuden. Allt som är anledningen till att något obligatoriskt uteblir eller att något förbjudet utförs, är förbjudet i sig. Beviset är Hans (ta´âlâ) Ord:

فَلاَ تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

”Ni skall inte frukta dem – frukta Mig, om ni är troende.” (3:175)

Rädsla för Allâh (ta´âlâ) kan dock både vara berömvärd och klandervärd.

Beträffande den berömvärda typen, är det om syftet med den är att inte vara olydig mot Allâh. Detta sker om den får dig att utföra påbuden och undvika förbuden. Om detta syfte uppfylls, lugnar hjärtat ned sig och överväldigas av glädje tack vare Allâhs gåvor och hopp om Hans belöning.

Vad gäller den klandervärda typen, är det om den får tjänaren att tappa hoppet om Allâhs barmhärtighet. I detta fall lider tjänaren och blir illa till mods. Dessutom kan hans starka hopplöshet leda till att han faller i ytterligare olydnad.

Den andra: Rädsla i dyrkan. Detta sker om man dyrkar någon utav rädsla. Denna typ får endast ägnas Allâh, medan det hör till större avguderi att ägna den någon annan än Allâh (ta´âlâ).

Den tredje: Dold rädsla. Exempel på det är att man räds ett lik i graven eller ett helgon som är långt borta från en. Även om det inte kan göra honom något, räds han honom med en dold rädsla. Enligt de lärda anses denna typ vara avguderi.