358. Är det tillåtet att nämna den dödes synder?

Fråga 358: När en syndig person dör tar vissa människor upp hans synder ehuru hadîthen säger:

”Förtala inte de döda. De har anlänt till vad de har gjort.”1

Har de handlat syndigt?

Svar: Om syftet är att förtala och belacka den döde, så är det inte tillåtet. Om syftet är att varna för hans handlingar och levnadssätt som han praktiserade, så är det harmlöst då syftet är gagn.

1al-Bukhârî (1393).