356. Gravbesök varje torsdag och fredag

Fråga 356: Då min farbror hade stupat beslöt vi oss för att besöka hans grav varje torsdag och fredag. I 35 dagar var vi iklädda svarta kläder. Därtill har hans familj höjt hans grav. Är dessa handlingar korrekta eller avvikande från Qur’ânen och Sunnah?

Svar: De är inkorrekta. När en person drabbas av en olycka måste han acceptera den med tålamod och hopp om belöning. Ty sorg ändrar inte på det bestämda. Allâh (ta´âlâ) sade i Qur’ânen:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ

”Vi skall helt visst låta er utstå prövningar genom fruktan, hungersnöd, förlust av egendom och liv och frukter. Förkunna för de tålmodiga och uthålliga ett glatt budskap – för dem som när de drabbas av olycka och motgång säger: ”Vi tillhör Allâh och till Honom skall vi återvända.” Deras Herre skall välsigna dem och innesluta dem i Sin nåd; det är de som är rätt vägledda. ”1

Usâmah bin Zayd berättade:

”Vi var tillsammans med profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) när en av hans döttrar skickade ett bud till honom som berättade att hennes barn hade dött. Han sade till sändebudet: ”Gå tillbaka till henne och berätta för henne att Allâhs är det som Han har gett och det som Han har tagit och att allting varar hos Honom till en viss tidpunkt. Befall henne att härda och räkna med Allâhs belöning.”2

Ni olycksdrabbade som har förlorat en kär måste härda och räkna med belöning och be Allâh förlåta och benåda honom då han var muslim. Att ni besöker hans grav varje torsdag och fredag är både illegitimt och olämpligt. Era svarta kläder och visade sorg är innovativa och påminner om sönderrivna kläder och slagna kinder vars utövare profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tog avstånd från. Han sade:

”Den som slår sig på kinderna, river sönder kläderna och uttalar sig som på den hedniska tiden tillhör inte oss.”3

Upphöjning av gravar motstrider Sunnah. Graven måste hållas lika hög som alla andra eventuellt närliggande gravar eller åtminstone ha en höjd som vanliga gravar. Abûl-Hayyâdj berättade att ´Alî (radhiya Allâhu ´anh) sade till honom:

”Skall jag inte skicka dig på samma uppdrag som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skickade mig? Att du inte ser en bild utan att du förstör den och att du inte ser en upphöjd grav utan att du jämnar den.”4

12:155-157

2Muslim (923).

3al-Bukhârî (1232) och Muslim (165).

4Muslim (969).