355. Vad är domen för att medtaga saker i graven?

Fråga 355: Min dotter var nästan tio år när hon dog. Jag blev mycket ledsen och sparade ett av hennes klädesplagg som jag vill ha på mitt huvud när jag begravs. Håret från hennes kam, mitt hår och alla andra familjemedlemmars hår har jag sparat i en näsduk som jag vill ha under mitt huvud när jag begravs. Är något av det fel?

Svar: Allt omnämnt är innovationer. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag varnar er för nyheter, ty varje nyhet är en innovation och varje innovation är en villfarelse.”1

Om det sparade klädesplagget kan brukas eller skänkas i välgörenhet, skall det göras istället. Annars får det brännas eller kastas. Liknande gäller allt sparat hår; det får grävas ned eller kastas. Det är i alla fall fel och helt innovativt att ta med sig det omnämnda i graven. Håll dig borta från allt det.

1Abû Dâwûd (4607), at-Tirmidhî (2676) och Ibn Mâdjah (34). Autentisk enligt al-Albânî i ”al-Irwâ’” (2455).