353. Vad är domen för att sörja en avliden person?

Fråga 353: Vad är domen för att sörja en avliden person? Går det emot välbehaget med beslutet och ödet?

Svar: Den sorgen är naturlig. Människan ställs inte till svar för den. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade i samband med hans son Ibrâhîms död:

”Ögat gråter och hjärtat sörjer och vi säger inget som förargar vår Herre.”1

Men om gråten blandas med något förbjudet, liksom slagna kinder, sönderrivna kläder och draget hår, blir handlingen förbjuden. Men bara sorg är inte förbjuden. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) blev ju sorgsen och sade:

”Ögat gråter och hjärtat sörjer och vi säger inget som förargar vår Herre.”

Vi skall alltså inte uttalade oss på jämrande sätt.

1al-Bukhârî (1303) och Muslim (2315).