350. Muslimska besök för Allâhs sak

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

´Awn-ul-Ahad as-Samad Sharh al-Adab al-Mufrad (1/390)

al-Bukhârî (rahimahullâh) sade:

350 – Sulaymân bin Harb och Mûsâ bin Ismâ´îl berättade för oss: Hammâd bin Salamah berättade för oss, från Thâbit, från Abû Râfi´, från Abû Hurayrah, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”Då en man skulle besöka sin broder i en annan by, sände Allâh en ängel till honom som sade: ”Var ska du?” Han sade: ”Till min broder i en annan by.” Han sade: ”Har du något ärende som du måste utföra hos honom?” Han sade: ”Nej. Jag bara älskar honom för Allâhs sak.” Han sade: ”Jag är Allâhs budbärare till dig; Allâh älskar dig liksom du älskar honom.”1

FÖRKLARING

Denna ädla hadîth bevisar hur föreskrivet, rekommenderat och givande det är för en muslim att besöka sin muslimske broder. Detta besök åsyftar en muslims besök hos sin muslimske broder, sin muslimska syster eller sina släktingar som har rätt till knutna släktband. För att leva upp till detta besök krävs det att avsikten är för Allâhs (´azza wa djall) sak, ty besöket är en dyrkan. Titta bara vilken belöning detta besök medför! Allâh (tabârak wa ta´âlâ) älskar den muslimske man som besöker sin muslimske broder och den muslimska kvinna som besöker sin muslimska syster för Allâhs skull och inte för något jordiskt ändamål eller utav fjäsk. Besöket ska alltså vara för Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) sak. Hadîthen motiverar muslimska besök sinsemellan i hopp om Allâhs välbehag och belöning och inte på grund av jordiska ändamål eller privata intressen. Det ska vara ett besök i form av lydnad och dyrkan där besökaren ser fram emot denna väldiga belöning. Hur stor är inte denna belöning när den medför kärlek från Allâh (tabârak wa ta´âlâ) till en besökare som besöker sin broder för Allâh sak, utan hänsyn till om brodern är anhörig eller utomstående.

Därtill ska inga frågor ställas om ängeln som Allâh (tabârak wa ta´âlâ) lät omvandlas och tala med besökaren. Hadîthen är sann och autentisk. Den kallar till vänskap mellan muslimerna och förkastar brutna kontakter och respektlöshet. Lov ske Allâh för denna vackra och fullkomliga islamiska föreskrift som har förkunnats till oss av den bästa människan Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)!

1Autentisk.