35. Zayd slog ´Amr

Imâm Abû Bakr Ahmad bin ´Alî al-Khatîb al-Baghdâdî (d. 463)

Iqtidhâ’-ul-´Ilm al-´Amal, s. 91-92

Granskning och kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

156 – Abûl-Hasan Muhammad bin al-Mudhaffar bin ´Abdillâh as-Sarrâdj läste upp för oss: Abû Bakr Ahmad bin Salmân bin al-Hasan an-Nadjdjâd al-Faqîh läste upp för oss: Hilâl bin al-´Alâ’ al-Bâhilî läste upp för oss:

Den tunga som uttalade orden rätt kommer att tröttas –

om den bara kunde skonas från metrikens pauser

Korrekt tal gagnar intet om det inte är gudsfruktigt –

inte heller skadar den gudfruktiges talfel

157 – Abûl-Qâsim ´Abdul-´Azîz bin ´Alî bin Ahmad al-Khayyât al-Azadjî underrättade oss: Abû Bakr Muhammad bin Ahmad bin Muhammad al-Mufîd berättade för oss i Djardjarâyâ: Muhammad bin Makhlad berättade för oss: Muhammad bin al-Muthannâ as-Simsâr berättade för oss:

“Vi var hos Bishr bin al-Hârith som gästades av al-´Abbâs bin ´Abdil-´Adhîm al-´Anbarî, som var en storslagen muslim. Han sade till honom: “Abû Nasr! Du är en man som har läst Qur’ânen och skrivit ned hadither – varför lär du dig inte arabiska för att slippa göra talfel?” Han sade: “Vem ska lära mig, Abûl-Fadhl?” Han sade: “Jag, Abû Nasr.” Han sade: “Gör det då.” Han sade: “Säg ‘Zayd slog ´Amr’.” Bishr sade till honom: “Varför slog han honom, käre broder?” Han sade: “Han slog inte honom, Abû Nasr. Det är bara ett exempel.” Då sade Bishr: “Det börjar alltså med lögn. Jag har inget behov av det.”

158 – Abû Nasr Ahmad bin ´Alî bin ´Abdûs al-Ahwâzî underrättade oss i form av licens: Jag hörde Muhammad bin Ibrâhîm al-Asbahânî säga: Jag hörde ´Abdullâh bin al-Husayn bin Sa´îd al-Maltî säga: Jag hörde Abû Hârûn Muhammad bin Hârûn säga: Jag hörde Ibn Abî Uways säga:

En adelsman, iklädd sidenkläder, kom. Mâlik talade och råkade göra ett talfel, varpå adelsmannen sade: “Hade inte den här personens föräldrar två dirhemer som de kunde betala för att försörja honom och lära honom grammatik?” Mâlik hörde adelsmannen och sade: “Det är bättre att du vet vad du får och inte får iklä dig än att ´Abdullâh slog Zayd och att Zayd slog ´Abdullâh.”