35. Vilka böcker skall läsas och av dem skall de läras?

Fråga 36: Ungdomar ignorerar Salafs böcker som korrigerar trosläran liksom Ibn Abî ´Âsims ”Kitâb-us-Sunnah” som klargör Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs metodik och förhållande till Sunnah och Ahl-us-Sunnah samt innovationer och Ahl-ul-Bid´a. Istället ägnar de sig åt böcker som är skrivna av så kallade tänkare och kallare som talar på ett sätt som motsäger Salafs böcker. Vad råder ni dessa ungdomar? Vilka Salafiyyah-böcker rekommenderar ni?

Svar: När vi vet att det är obligatoriskt att måna om och lära sig trosläran ställs frågorna ”Varifrån skall vi lära oss denna troslära?” och ”Vem skall vi lära oss den av?”

Källorna till trosläran och tron är Qur’ânen, Sunnah och Salafs metodik. Qur’ânen har klargjort trosläran tillräckligt nog och det som motsäger den, opponerar sig den och nedsätter den. Den har pekat ut alla sjukdomar som nedsätter den1. Detsamma gäller sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah, hans liv, kall och hadîther2. Tillika gäller Salaf3: följeslagarna, efterföljarna och efterföljarnas efterföljare. De är de förträffliga generationerna. De månade om att tolka Qur’ânen, förklara Sunnah och klargöra den korrekta läran för människorna. Efter Qur’ânen och Sunnah skall det refereras till Salafs tal som är bevarat i böcker som tolkar och förklarar Qur’ânen och Sunnah. Det är även nedskrivet i trosrelaterade böcker.

Vad beträffar dem som läran skall läras av, så är det av människor och lärda som praktiserar Tawhîd och som har studerat den här läran ingående och förstått den. De är befintliga och framför allt i det här landet som tillämpar Tawhîd4. De renläriga lärda i allmänhet och de lärda i det här landet i synnerhet månar om trosläran. De studerar den och begriper den och klargör den för människorna och kallar dem till den. Tawhîds lära skall alltså läras av människor och lärda som tillämpar Tawhîd och har en sund och ren lära.

Att ignorera trosläran för allmänbildning och importerade ideologier är bara värdelöst. Det är inte skadligt att vara okunnig om dessa böcker och det är inte heller nyttigt att vara kunnig om dem5. Men om en person är tillräckligt påläst inom Tawhîd, trosläran och andra Sharî´ah-enliga kunskaper och vill läsa de andra böckerna för att veta vilken gåva han har fått av Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) i form av den sanna läran som dessa människor har berövats på grund av skvaller och fruktlösa ord i böcker och tidningar som består av större skada än nytta, så är det okej förutsatt att han inte distraheras från nyttig läsning. Det är inte tillåtet för en student (framför allt inte för en nybörjare) att läsa dessa böcker. Ty de är värdelösa och ett tidsfördriv som orsakar läsarens tankspriddhet och bortkastade tid.

Sålunda är det obligatoriskt för människan att välja nyttiga och gagnande böcker som månar om Qur’ânen och Sunnah och förklarar Salafs tolkning till dem båda. Kunskap handlar om att citera Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade:

Kunskap är att citera Allâh, Hans sändebud och följeslagarna

de är de lärda

Kunskap är inte att du idiotiskt utser dig själv

till en meningsskiljaktighet mellan Texterna och en individs åsikt6

1Allâh (ta´âlâ) sade:

وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا

”Och din Herre glömmer ingenting.” (19:64)

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا

”Denna dag har Jag fullbordat det religiösa regelverket för er och skänkt er Min välsignelse i fullaste mått. Jag har behagats av att islam skall vara er religion.” (5:3)

2Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag lämnar er på en klarhet; dess natt är som dess dag. Endast den förstörde avviker från den.” (al-Hâkim (1/95))

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade också:

”Jag lämnar två saker till er. Ni kommer inte att gå vilse så länge ni håller fast vid dem; Allâhs skrift och min Sunnah.” (al-Hâkim (1/93))

3´Abdullâh bin Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Följ och innovera inte. Det ni har är tillräckligt.” (as-Sunnah (28) av Ibn Nasr och as-Sunan (1/80) av ad-Dârimî)

4Saudiarabien.

5Allâh! Utöka vår okunnighet om dem och utöka vår kunskap om Tawhîd!

6Ur Imâm Shams-ud-Dîn bin Qayyim-il-Djawziyyahs poesi ”an-Nûniyyah”.