35. Två brödskivor och vatten

Imâm Abû Bakr ´Abdullâh bin Muhammad bin Abîd-Dunyâ (d. 281)

Kitâb-ul-Djû´, s. 124-128

191 – Dâwûd bin ´Amr adh-Dhabbî berättade för oss: Ismâ´îl bin ´Ayyâsh berättade för oss, från ´Abdullâh bin Dînâr, som berättade att ´Îsâ (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till lärjungarna:

Håll er till kornbröd, ät det med grovt salt och ät det bara när ni är sugna på det. Iklä er kläder tillverkade av hår, så lämnar ni jordelivet skonade. Med all rätt säger jag till er att jordelivets sötma är efterlivets bitterhet och att jordelivets bitterhet är efterlivets sötma. Allâhs slavar lever verkligen inget glamoröst liv. Med all rätt säger jag till er att er värste handlare är den lärde som älskar jordelivet och föredrar det framför sin kunskap. Om han bara hade kunnat, hade han fått alla människor att göra som han.”

192 – al-´Abbâs bin Dja´far berättade för mig: Muslim bin Ibrâhîm berättade för oss: Abân berättade för oss: Qatâdah berättade för oss: Anas berättade för oss:

Varken till middag eller till kvällsmat hade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tillgång till både kött och bröd, så länge det inte var med en folksamling.”1

193 – Abû ´Alî al-Marwazî berättade för oss: ´Abdân bin ´Uthmân berättade för oss: ´Abdullâh underrättade oss: Ismâ´îl bin ´Ayyâsh underrättade oss: Shurahbîl bin Muslim berättade för oss:

“´Amr bin al-Aswad al-´Ansî lät ofta bli att äta sig mätt utav rädsla för högmod.”

194 – Muhammad bin al-Husayn berättade för oss: ´Ubaydullâh bin Muhammad at-Taymî berättade för oss: Muhammad bin Mis´ar berättade för mig, från några av sina män, som sade:

“Vi har fått reda på att hunger medför vishet.”

195 – Muhammad sade: Yahyâ bin Ishâq berättade för oss: Hishâm bin Lâhiq berättade för oss, från en man från San´â’, från Wahb bin Munabbih, som sade:

“Hunger är kroppens perfektion; den renar den och mjukar den.”

196 – Muhammad sade: Qudâmah bin Muhammad berättade för oss, från Makhramah bin Bukayr bin ´Abdillâh bin al-Ashadjdj, från sin fader, som sade:

“Det brukade sägas att man inte ska låta sin mage fyllas med onödigheter. Det räcker med dadlar, en matbit och något enkelt.”

197 – Muhammad sade: Bishr bin ´Umar az-Zahrânî berättade för oss, från Dja´far bin Sulaymân, som berättade:

“En man sade till Mâlik bin Dînâr: “Räcker två tunnbröd om dagen för dig, Abû Yahyâ?” Han svarade: “Då vill jag alltså bli tjock. Två tunna skivor och vatten; de är den troendes tillräckliga mat så länge han lever.”

198 – Muhammad berättade för oss: al-´Abbâs bin al-Fadhl al-Azraq berättade för oss: Abû Sa´îd berättade för oss: Jag hörde al-Hasan säga:

“Vid Allâh! Allt handlar om att överleva. Den troende har ingen glamor i jordelivet.”

199 – Muhammad sade: as-Salt bin Hakîm berättade för oss: Jag hörde ´Abdullâh bin Marzûq säga:

Jag anser inte att någon, med minsta lilla åtrå i hjärtat till jordelivet, uppnår hungerns nivå.”

1Ahmad (3/270).