35. Tron på ad-Dadjdjâls uppkomst

Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) sade:

”Det skall tros på ad-Dadjdjâls uppkomst. Mellan hans ögon kommer det att stå ”otrogen”. Hadîtherna i ämnet och att det kommer att ske skall betros.”

FÖRKLARING

Det har rapporterats mångfaldiga autentiska hadîther om detta. Det rapporteras många hadîther om ad-Dadjdjâls uppkomst och ´Îsâs nedstigning. En av dem är hadîthen som ni läser dagligen i era böner:

اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، و من عذاب النار، و من فتنة المحيا و الممات، و من فتنة المسيح الدجال

”Allâh! Jag söker skydd hos Dig från straffet i graven, straffet i Elden, livets och dödens prövning och al-Masîh ad-Dadjdjâls onda prövning.”

Tyvärr förnekar somliga människor ad-Dadjdjâls uppkomst och förvränger dess betydelse. En av dagens märkligaste förvrängningar är att varken han eller ´Îsâ är personer. Istället menar de att det rör sig om en själslig inriktning och en materiell dito. ad-Dadjdjâl står för den materiella inriktningen medan ´Îsâ står för den själsliga inriktningen.

Det rapporteras som sagt mångfaldiga hadîther om ad-Dadjdjâl och ´Îsâs nedstigning. Några av dem rapporterar Muslim i sin ”as-Sahîh” via Ibn ´Umar, Anas, Hudhayfah, Ibn Mas´ûd och Abû Hurayrah. Varje profet varnade för ad-Dadjdjâl och likaså gjorde Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) när han sade:

”Jag varnar er för honom. Jag skall berätta en sak för er som ingen annan innan mig har sagt: han saknar höger öga.”1

Det kommer att se ut som att han frambringar paradis och helvete, en flod av eld och en flod från paradiset. I själva verket är floden från paradiset en eld medan eldfloden är paradiset. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde den troende som upplever detta att sänka huvudet, blunda och dricka från floden som framstår som eld – det är egentligen ett kallt vatten. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag är kunnigare om vad ad-Dadjdjâl kommer med än vad han själv är.”2

Sändebudet vet mer än vad ad-Dadjdjâl vet. ad-Dadjdjâl vet alltså inte att hans flod från paradiset är i själva verket en flod av eld och vice versa. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) berättade sanningen för oss. Det är ett av hans mirakel som bevisar hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sanna profetkall.

I samband med tal om ad-Dadjdjâl hörde följeslagarna hur sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) både höjde och sänkte stämman. När de frågade honom om anledningen sade han:

”Det är inte ad-Dadjdjâl som jag befarar mest för er.”

Ty ordet ”otrogen” står på hans panna. Alla troende, både de som kan och inte kan läsa, kommer att kunna läsa det. Det är ett klart tecken på att han är otrogen tvärtemot den som klär sig islamiskt, talar i islams namn och brukar islamiska slogans. En sådan person orsakar större skada. Dessa svindlare och lögnare är många i antal och sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har varnat oss för dem.

1al-Bukhârî (7127).

2Muslim (2934).