35. Till tron på Allâh hör tålamodet med Allâhs beslut

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade:

1 – Allâh (ta´âlâ) sade:

مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

”Ingen olycka drabbar [er] utan Allâhs tillåtelse. Allâh ger hjärtat hos den som tror på Honom dess vägledning. – Allâh har kunskap om allt.”1

´Alqamah sade:

”Det handlar om olyckor som drabbar en person som vet att de är från Allâh och således behagas av dem och underkastar sig.”

2 – Muslim rapporterade i sin ”as-Sahîh” via Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Två saker är otro hos människorna; förtal av härkomst och jämmer över den döde.”2

3 – al-Bukhârî och Muslim rapporterade via Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”Den som slår sig på kinderna, river sönder kläderna och uttalar sig som på den hedniska tiden tillhör inte oss.”3

4 – Anas (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om Allâh vill Sin slav väl, påskyndar Han hans straff i det här livet, och om Han vill Sin slav ont, låter Han honom synda så att han istället får allting på Domedagen.”4

5 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ju väldigare olycka desto väldigare belöning. När Allâh älskar ett folk prövar Han det. Den som behagas kommer att få välbehag och den som vredgas kommer att få vrede.”5

God enligt at-Tirmidhî.

FÖRKLARING

Författaren vill klargöra att till tron hör tålamodet med Allâhs beslut och att den troende inte skall bli förtvivlad om han, hans barn, hans egendom eller hans familj skulle råka ut för en olycka. Han skall härda. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

”Vi skall helt visst låta er utstå prövningar genom fruktan, hungersnöd, förlust av egendom och liv och frukten [av ert arbete]. Förkunna för de tålmodiga och uthålliga ett glatt budskap – för dem som när de drabbas av olycka och motgång säger: ”Vi tillhör Allâh och till Honom skall vi återvända”.”6

وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

”Och håll stånd! Allâh är med de uthålliga.”7

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ

”Bara de som håller ut skall få sin [fulla] lön och mer därtill.”8

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som söker efter tålamod kommer Allâh att göra tålmodig. Ingen har fått en gåva som är bättre och vidare än tålamodet.”9

1 – Allâh (ta´âlâ) sade:

مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

”Ingen olycka drabbar [er] utan Allâhs tillåtelse. Allâh ger hjärtat hos den som tror på Honom dess vägledning. – Allâh har kunskap om allt.”

´Alqamah sade:

”Det handlar om olyckor som drabbar en person som vet att de är från Allâh och således behagas av dem och underkastar sig.”

Det vill säga att han tror på att det är Allâh som har bestämt och beslutat olyckan varefter han härdar utan att bli förtvivlad. Tack vare hans goda handling vägleder Allâh hans hjärta till det goda, lugnar honom och beriktigar honom. ´Alqamah sade:

”Det handlar om olyckor som drabbar en person som vet att de är från Allâh och således behagas av dem och underkastar sig.”

2 – Muslim rapporterade i sin ”as-Sahîh” via Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Två saker är otro hos människorna; förtal av härkomst och jämmer över den döde.”

Det vill säga nedvärdering av härkomst utav stolthet, arrogans mot människor och nedsättning av dem. Det är en form av syndig otro, men det är en mindre typ av otro och ingen större sådan. Handlingen hör till den hedniska tidens praxis. I den tidigare hadîthen står det:

”I mitt samfund finns det fyra saker från den hedniska tiden som de inte kommer att överge; skryt över stamträd, förtal av bakgrund, tillskrivning av regn till stjärnor och jämmer.”

Men om syftet är att definiera vissa människor, så är det okej och hamnar inte under hadîthen.

Jämmer över den döde tyder på förtvivlan och består av skrik. Det är inte tillåtet. Det är emellertid tillåtet att gråta. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ögat gråter och hjärtat sörjer och vi säger inget som förargar vår Herre. Ibrâhîm! Vi är ledsna över att behöva skiljas från dig.”10

3 – al-Bukhârî och Muslim rapporterade via Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”Den som slår sig på kinderna, river sönder kläderna och uttalar sig som på den hedniska tiden tillhör inte oss.”11

Det tyder på förtvivlan och hör till den hedniska tidens praxis. Det är obligatoriskt att vara tålmodig och stabil och veta att det är Allâh som har tagit dessa beslut. Trots att döden är oundviklig skall man ta till sig de Sharî´ah-enliga tillvägagångssätten. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag tar avstånd från kvinnan som höjer sin röst i samband med olyckor, rakar av sitt hår och river sönder sina kläder.”

4 – Anas (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om Allâh vill Sin slav väl, påskyndar Han hans straff i det här livet, och om Han vill Sin slav ont, låter Han honom synda så att han istället får allting på Domedagen.”

Om Allâh vill stryka slavens synder påskyndar Han hans straff i det här livet i form av fattigdom, sjukdom, ödeläggelse av egendom och dylikt. På så sätt stryker Allâh hans synder och illgärningar. Och om Han vill honom ont låter Han honom synda och ha kvar allt det omnämnda till dess att han straffas för alla sina synder på Domedagen. Det är värre än straffet i det här livet. Många olyckor kan alltså vara en anledning till att alla synder stryks. Således skall den drabbade härda.

5 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ju väldigare olycka desto väldigare belöning. När Allâh älskar ett folk prövar Han det. Den som behagas kommer att få välbehag och den som vredgas kommer att få vrede.”

God enligt at-Tirmidhî.

Ju sjukare en person blir, desto mer stryks synderna. Ju större motgångar ens egendom och annat drabbas av, desto större belöning får den drabbade. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”När Allâh älskar ett folk prövar Han det.”

Han prövar människorna för att stryka deras synder och likvidera deras illgärningar så att de träffar Honom utan synder och inträder paradiset i den första omgången. En liknande hadîth är profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Profeterna är människorna med de svåraste prövningarna, därefter de som kommer efter dem, därefter de som kommer efter dem. En person prövas i enlighet med sin religions styrka.”12

I en annan rapportering står det:

”Profeterna är människorna med de svåraste prövningarna, därefter de rättfärdiga, därefter de som kommer efter dem, därefter de som kommer efter dem. En person prövas i enlighet med sin religions styrka.”13

Om personens religion är stark utsätts han för svåra prövningar.

164:11

2Muslim (67).

3al-Bukhârî (1294) och Muslim (103).

4at-Tirmidhî (2396), al-Hâkim (8799) och Abû Ya´lâ (4254). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh-ul-Djâmi´” (308).

5at-Tirmidhî (2396), och Ibn Mâdjah (4031). God enligt al-Albânî i ”Sahîh-ul-Djâmi´” (2110).

62:155-156

78:46

839:10

9al-Bukhârî (1469) och Muslim (1053).

10al-Bukhârî (1303) och Muslim (2315).

11al-Bukhârî (1294) och Muslim (103).

12at-Tirmidhî (2398), Ibn Hibbân (2900), al-Hâkim (121) och al-Bayhaqî (6326). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh-ul-Djâmi´” (994).

13Ahmad (1481). God enligt Shu´ayb al-Arnâ’ût.