35. Tala sanning, följ Salaf och undvik Ahl-ul-Bid´a

Imâm Harb bin Ismâ´îl al-Kirmânî (d. 280)

Kitâb-us-Sunnah, sid. 100

Må Allâh benåda den slav som talar sanning, följer rapporteringarna, håller fast vid Sunnah, rättar sig efter de rättfärdiga, undviker Ahl-ul-Bid´a och låter bli att sitta och tala med dem för att belönas av Allâh, komma Honom närmare och stärka Hans religion. All vår framgång ligger bara hos Allâh.