35. Största faran för mänskligheten

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

Manhadj-ul-Anbiyâ’ fîd-Da´wah ilâ Allâh, sid. 73-74

Som resultat av ett sådant kall vägledde Allâh många araber från stammar som Quraysh, Aws och Khazradj. Han öppnade deras ögon så att de kunde begripa Tawhîd och dess status samt avguderi, dess nedrighet och dess farlighet i de båda liven. Det är ett exempel på de fina resultaten från Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagares kamp då de kallade till Allâh och bekämpade överskridning, avgudar och vidskepelse. Då muslimerna också anskaffat sig styrka och land gick monoteismens sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) över till nästa fast och utplånade statyer, ty han visste att statyer har i alla tider utgjort den största faran för mänskligheten. Ibrâhîm (´alayhis-salâm), de renlärigas ledare, sade:

رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ

”Herre! Gör detta land till en trygg tillflykt och bevara mig och mina söner från att dyrka statyer – hur många människor, Herre, har inte de lett vilse!”1

Från den utgångspunkten fastställde det största sändebudet Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att rena jorden på statyer och jämna upphöjda gravar. Precis som statyer vilseleder gravar mänskligheten. ´Abdullâh bin Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Då profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gick in i Makkah fanns det 360 avgudar runt Ka´bah. Han slog dem med sin käpp och sade:

جَاء الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

”Sanningen har kommit och då har lögnen vikit; ja, lögnen är dömd att vika!”2

جَاء الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ

”Sanningen har kommit – lögnen skapar ingenting och den återställer ingenting.”34

114:35-36

217:81

334:49

4al-Bukhârî (2477), Muslim (1781), at-Tirmidhî (3138) och Ahmad (1/377).