35. Skyddet mot ad-Dadjdjâl

När det kommer till att skydda sig mot ad-Dadjdjâl, rådde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sitt samfund följande:

1 – an-Nawwâs bin Sam´ân berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den av er som upplever honom skall läsa början av ”al-Kahf”.”1

2 – Abûd-Dardâ’ berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den som memorerar de tio första verserna i ”al-Kahf” är skyddad mot ad-Dadjdjâl.”2

Det vill säga mot hans prövning. Muslim sade:

Shu´bah sade: ”De tio sista verserna i ”al-Kahf”.” Hammâm sade: ”De tio första verserna i ”al-Kahf”.”

3 – Abû Sa´îd al-Khudrî berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

När ad-Dadjdjâl dyker upp beger sig en troende man till honom. På vägen träffar han hans väpnade män som säger till honom: ”Var är du på väg?” Han svarar: ”Till mannen som har dykt upp.” Då säger de: ”Tror du inte på vår herre?” Han svarar: ”Vår Herre är inte dold.” På det svarar de: ”Döda honom!” Sen säger de till varandra: ”Har inte er herre förbjudit er att döda någon för hans sak?” Följaktligen tar de honom till ad-Dadjdjâl. Då den troende får syn på honom säger han: ”Människor! Detta är ad-Dadjdjâl som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) talade om!” Varpå ad-Dadjdjâl säger: ”Ta och lägg honom på mage.” Han kommer att slås på ryggen och magen varefter han säger: ”Tror du inte på mig?” Då säger han: ”Du är Messias Lögnaren.” Sen kommer en order om att han skall sågas från benan ned mot benen. ad-Dadjdjâl kommer att gå mellan de båda delarna och säga: ”Res dig!” Mannen reser sig varefter han säger till honom: ”Tror du på mig?” På det svarar han: ”Jag har bara blivit mer övertygad. Människor! Han kommer inte att kunna göra samma sak med någon annan!” Då tar ad-Dadjdjâl tag i honom för att slakta honom, men allt från hans hals till hans nyckelben blir till koppar så att han inte klarar av honom. Då griper han tag i hans händer och fötter och kastar iväg honom. Enligt människorna kastade han honom i elden då han i själva verket hamnade i paradiset. Av alla människor erhåller han den största martyrdöden hos världarnas Herre.”3

1Muslim (2937).

2Muslim (809).

3Muslim (2938).