35. Satans försök att förvilla den dödssjuke och hans anhöriga

Det är möjligt att Satan ger sig på den sjuke och får honom att tro att han kommer att lämna sina nära och kära och detta liv för en ensam plats under jorden som han kommer att känna smärta av. Härmed finns det en risk för att han börjar känna ilska mot sin Herres beslut och hat mot att få träffa Honom. Det finns en risk för att Satan får honom att uttala sig på ett sätt som består av ilska och invändning mot Allâh.

Därefter ger han sig på hans anhöriga och intalar dem om hur bra personen var och att han besatt status så att han kan upphetsa dem till den förbjudna gråten och handlingen. Likaså upphetsar han den sjuke till att sörja detta liv. Därför måste båda grupperna bota sig med religiösa medel. Vi har redan nämnt det i det första kapitlet och således finns det ingen nytta av att upprepa det.

Det finns inte en troende som dör och som sedan längtar tillbaka till det här livet om han så skulle få hela världen. Det enda undantaget är martyren. Han vill tillbaka till detta liv för att kunna kriga och stupa efter att ha sett vilken väldig belöning som finns i den handlingen. Imâm Ahmad rapporterade  i sin ”al-Musnad” att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det finns inte en troende och muslimsk själ som dess Herre (´azza wa djall) tar och som sedan vill återvända till er om den så skulle få hela världen och det som finns i den.”