35. Qur’ân-tolkningen enligt Ibn ´Abbâs

Det har rapporterats att Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

”Qur’ânen tolkas på fyra sätt: ett som araberna förstår via sitt språk, ett som ingen får vara okunnig om, ett som alla lärda vet och ett som bara Allâh vet; den som säger sig veta det ljuger.”

1 – Tolkningen som araberna förstår via sitt språk är synonymer. Exempel på det är betydelsen av månadsblödningen (القرء), kuddarna (النمارق), grottan (الكهف) och dylikt.

2 – Tolkningen som ingen får vara okunnig om syftar på verser som måste betros och efterlevas. Exempel på den tolkningen är vetskap om Allâh via Hans namn och egenskaper, Domedagen, tvagningen, bönen, allmosan och så vidare.

3 – Tolkningen som bara lärda vet handlar om verser vilkas innebörd är okänd för alla andra. Det är möjligt att anskaffa sig kunskap om dem med hjälp av att studera sambanden som de uppenbarades i, det upphävande och det upphävda, det generella och det specifika, det klara och det oklara och så vidare.

4 – Tolkningen som bara Allâh vet. Det är realia av det Allâh har underrättat om Sig själv och Domedagen. Vi förstår det omtalades betydelse, men vi vet inte hur dess realia är. Exempelvis förstår vi betydelsen av Allâhs resning över tronen, men inte hur resningen verkligen skedde. På samma sätt begriper vi betydelsen av frukten, honungen, vattnet, mjölken och annat som Allâh har sagt finns i paradiset. Vi vet dock inte hur de verkligen är. Allâh (ta´âlâ) sade:

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

”Ingen människa vet vilken djup glädje som väntar dem som belöning för deras handlingar.”1

Ibn ´Abbâs sade:

”Det enda gemensamma en sak i detta liv har med dess motsvarighet i paradiset är namnet.”2

Härmed klargörs det att Qur’ânen innehåller verser vilkas innebörd endast Allâh vet, som exempelvis realia av Hans namn, egenskaper och besked om Domedagen. Men vad deras betydelser beträffar, så vet vi vad de betyder. Annars hade det varit meningslöst att nämna dem – och Allâh vet bättre.

132:17

2Se ”az-Zuhd” (1/51/8) av Hannâd och ”Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm” (1/64) av Ibn Kathîr.