35. Qur’ân-läsningen i Maghrib

4 – Maghrib

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kunde läsa ur Mufassals korta kapitel1. Bönerna var alltså så pass korta, att de kunde be med honom och sedan gå därifrån och fortfarande se var deras pilar hade hamnat2.

Om han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var ute och reste läste han kapitlet ”at-Tîn” i andra Rak´ah3.

Ibland läste han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Mufassals längre och måttliga kapitel. Exempelvis kunde han läsa kapitlen ”Muhammad”4, ”at-Tûr”5 och ”al-Mursalât”, vilket han gjorde i den sista bönen som han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad6.

Vid vissa tillfällen läste han kapitlet ”al-A´râf” i båda Raka´ât7 och ibland kapitlet ”al-Anfâl” i båda Raka´ât8.

1al-Bukhârî och Muslim.

2an-Nasâ’î och Ahmad med en autentisk berättarkedja.

3at-Tayâlisî och Ahmad med en autentisk berättarkedja.

4Ibn Khuzaymah (3/166/1), at-Tabarânî och al-Maqdisî med en autentisk berättarkedja.

5al-Bukhârî och Muslim.

6al-Bukhârî och Muslim.

7al-Bukhârî, Abû Dâwûd, Ibn Khuzaymah (1/68/1), Ahmad, as-Sarrâdj och al-Mukhallas.

8at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Kabîr” med en autentisk berättarkedja.