35. Nedstigningen via Abû Hurayrahs rapportering

47 – Abû Bakr an-Naysâbûrî berättade för oss: Ahmad bin Mansûr berättade för oss: Ya´qûb bin Ibrâhîm bin Sa´îd berättade för oss: Min fader berättade för mig, från Muhammad bin Ishâq: Sa´îd bin Abî Sa´îd al-Maqbarî berättade för mig från ´Atâ’, Umm Sabiyyahs slav, från Abû Hurayrah som berättade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

Om det inte hade varit för att jag inte vill besvära mitt samfund, skulle jag befallt det att bruka Siwâk inför varje bön och skjutit upp på ´Ishâ’ till den första tredjedelen av natten. När den första tredjedelen av natten har gått, stiger Allâh (´azza wa djall) ned till den nedersta himlen, förblir där till gryningen och säger: ”Finns det ingen som tillber så att han må besvaras? Finns det ingen som är sjuk så att han må tillfriskna? Finns det ingen syndare som ber om förlåtelse så att han må förlåtas?”