35. Maken skall inte förtala makan

Till makans rättighet över maken hör att han inte förtalar henne, smädar henne eller säger att hennes utseende eller handlingar är fula. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade när han nämnde kvinnans rättighet över maken:

”… och att han inte säger att hon är ful.”1

1Abû Dâwûd (2142), Ibn Mâdjah (1850), Ibn Hibbân (9/2764), al-Hâkim (2/2764) och Ahmad (4/446-447). Berättarkedjan är autentisk enligt al-Hâkim och adh-Dhahabî höll med och likaså al-Albânî i ”al-Irwâ’” (2033).