35. Kunnigast, välvilligast och vältaligast

Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)
at-Ta´lîqât ´alâl-Fatwâ al-Hamawiyyah al-Kubrâ, sid. 53-54

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

Det Allâh (ta´âlâ) har klargjort om tron på Sig och Yttersta dagen via Sitt sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) räcker gott och väl för att Hans slavar ska vägledas och Hans syfte klarläggas.

Alla troende vet att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var kunnigast om det, välvilligast för samfundet och vältaligast. Han var den kunnigaste skapelsen i sakfrågan, den välvilligaste skapelsen och den vältaligaste skapelsen. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) besatt fulländad kunskap, fulländad förmåga och fulländad vilja.

KOMMENTARER

Alla lärde och troende vet att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var den kunnigaste om sakfrågan och den välvilligaste. Han var den kunnigaste eftersom han mottog kunskap från Herren (djalla wa ´alâ) via den sanningsenlige ängeln. Den tidens människor saknade liknande vetskap bortsett från det som står i tidigare skrifter, vilka för övrigt består av sanning och osanning. I detta fall mottog han (sallâ Allâhu ´alayhi wa salla) vetskap från Herren via den mest sanningsenliga skapelsen.

Han var också den välvilligaste skapelsen, ty Allâh hade låtit honom vara en nåd för skapelserna och försett honom med de bästa karaktärerna och egenskaperna. Han försåg honom med ärlighet och befallde honom att vara ärlig, därav den ärligaste och välvilligaste människan.

Dessutom lät Allâh honom också vara den vältaligaste människan i samband med uttryck och förklaring. Han förmådde att klargöra det Allâh sände honom för. Han gjorde så med det klaraste och tydligaste uttrycket så att ingen kunde missförstå honom.