35. Kan personen som tar av sig strumporna efter att ha tvått sig och sedan tar på dem igen innan han bryter tvagningen fortsätta stryka på dem?

Fråga 35: Kan personen som tar av sig strumporna efter att ha tvått sig och sedan tar på dem igen innan han bryter tvagningen fortsätta stryka på dem?

Svar: Följande gäller personen som tar av sig strumporna efter att ha tvått sig och sedan tar på dem igen:

1 – Det är hans första tvagning i den bemärkelsen att han inte har brutit sin tvagning efter att ha tagit på strumporna. Härmed är det okej att ta på dem igen och stryka på dem när han tvår sig.

2 – Om han under tvagningen har strukit på strumporna och sedan tagit av dem, så får han inte ta på dem igen och stryka på dem. Ty han har inte tagit på dem efter att de har renats med vatten. I det här fallet har reningen skett med strykning. Så säger de lärda. Men om någon säger att den som tar på dem efter att ha renat dem via strykning får stryka på dem så länge tidsfristen gäller, så är åsikten stark. Dock känner jag inte till att någon säger så och därav har jag inte den åsikten. Om någon lärd har den åsikten så anser jag också att den är korrekt. Detta för att reningen med strykningen är en fullkomlig rening. I så fall borde man säga att den som tar på sig strumporna efter strykning får stryka på dem på samma sätt som den som tar på sig strumporna efter tvättning får stryka på dem. Jag har däremot inte sett någon säga så och Allâh vet bättre.