35. Kamp pågår med ledarna fram till Domedagen

Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) sade:

”Strid med fromma och syndiga ledare gäller fram till Domedagen och den skall inte utelämnas.”

FÖRKLARING

Strid med ledaren, det vill säga makthavaren, och fredags- och ´Îd-bön bakom honom är en plikt som åligger alla som lever under honom. De är ålagda att strida med honom mot otrogna och rebeller. Det befallde Allâh (´azza wa djall) när Han sade:

وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ

”Om två grupper av troende skulle råka i delo med varandra, försök då mäkla fred mellan dem, men om den ena [gruppen] grovt kränker den andras rätt, ingrip då mot de skyldiga tills de fogar sig efter Allâhs order.”1

Ledaren vars ledarskap har godkänts av muslimerna – oavsett om han erhåller det via samråd eller militärkupp – måste åtlydas. Det är även obligatoriskt att kriga under hans ledning. Den som slarvar med det skall stå till svars för det inför Allâh, ty han har avstått från en plikt.

149:9