35. Ibn Ma´dâns ord om Allâhs händer

36 – Khâlid bin Ma´dân sade:

”Allâh har inte vidrört något med Sin hand frånsett Âdam; Han skapade honom med Sin hand.”1

1as-Sunnah (574) av Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal.