35. För att vara en segrare

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748)

al-Arba´în fî Sifâti Rabb-il-´Âlamîn, sid. 166-167

Detta ämne är byggt på tro och bekräftelse av Qur’ânen och Sunnah. Allâh (ta´âlâ) skapade det immateriella släktbandet för att fungera som ett band mellan släktingar. När det bad Allâh om skydd mot klippta släktband, sade Allâh till det:

Behagas du inte av att Jag binder den som binder dig, och att Jag klipper den som klipper dig?”1

Allâh (ta´âlâ) sade:

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

“ALLT det som himlarna rymmer och det som jorden bär prisar Allâh – Han är den Allsmäktige, den Vise.”2

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ

”De sju himlarna prisar Honom liksom jorden och allt det som de rymmer; ja, ingenting finns som inte sjunger Hans lov.”3

Det finns många bevis för det i Qur’ânen och Sunnah. Ödmjuka dig inför din Herre, bekräfta Hans skrift och betro ditt sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

فَلاَ تَضْرِبُواْ لِلّهِ الأَمْثَالَ

Och gör inte Allâh till föremål för jämförelser!”4

Hasta inte med att förkasta sanningen med omöjliga tolkningar, vilket Mu´tazilahs herrar gör.

Dessutom är goda handlingar en källa. Källor är däremot inga kroppar, men när Allâh väl vill, kommer Han att förkroppsliga handlingarna så att de visar sig i form av en vacker yngling som bekvämliggör sin handlare i graven. Den som låter Qur’ânen och Sunnah styra ens intellekt, segrar. Den som går in i förvrängning, tolkning och jämförelse, äventyrar sin religion. Den som tiger och överlåter, räddas. Allâh vägleder den Han vill till den raka vägen.

1al-Bukhârî (4830) och Muslim (2554).

257:1

317:44

416:74