35. Erinran i samband med ätning och drickning

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

Sahîh-ul-Kalim at-Tayyib, sid. 96-99

Verifiering och korrigering: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Allâh (ta´âlâ) sade:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُواْ لِلّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

”Troende! Ät av de goda ting som Vi skänker er för ert uppehälle och tacka Allâh, om det är Honom ni verkligen dyrkar.”1

143 – ´Umar bin Abî Salamah (radhiya Allâhu ´anh) sade:

“Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till mig: ”Käre son! Nämn Allâhs namn, ät med din högra hand och ät av det som är närmast dig.”

Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim.

144 – ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om någon av er skall äta skall han först nämna Allâhs (ta´âlâ) namn. Om han glömmer nämna Allâhs (ta´âlâ) namn i början får han säga:

بسْمِ اللهِ أَوَّله وَآخِره

”I Allâhs namn; i början och slutet.”

Rapporterad av at-Tirmidhî som sade:

“Hadîthen är god och autentisk.”2

145 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kritiserade aldrig mat. Om han tyckte om den, åt han den. Annars lät han den vara.”

Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim.

146 – Wahshî berättade att Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare sade:

”Allâhs sändebud! Vi äter utan att bli mätta.” Han sade: ”Är det möjligt att ni är skingrade?” De sade: ”Ja.” Då sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Samla er kring er mat och nämn Allâhs namn varefter den kommer att välsignas åt er.”

Rapporterad av Abû Dâwûd och Ibn Mâdjah3.

147 – Anas (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh behagas av att slaven lovprisar Allâh efter varje matbit som han äter och varje klunk som han dricker.”

Rapporterad av Muslim.

148 – Mu´âdh bin Anas (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som har ätit mat och säger:

الْحَمْدُ للهِ الَّذي أَطْعَمَني هذَا الطَّعَام وَرَزَقَنيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مني وَلاَ قُوَّةٍ

”Lov och pris tillkommer Allâh som har matat mig med denna mat och sörjt för mig utan någon rörelse eller styrka från min sida.”

at-Tirmidhî sade:

“Hadîthen är god.”4

149 – En man som brukade tjäna profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) berättade hur han hörde profeten säga när mat hade serverats till honom:

بسْمِ اللهِ

”I Allâhs namn.”

När han hade ätit klart sade han:

اللهــمَّ أطعمـتَ,وأسقيـتَ,وأغنيـتَ,وأقنيت,وهديتَ,وأحييتَ,فلكَ الحمدُ على ما أعطيتَ

”Allâh! Du har gett mat och dryck, berikat, behagat, väglett och upplivat. Lov och pris tillkommer Dig för det som Du har skänkt.”

Rapporterad av an-Nasâ’î och andra5.

150 – Abû Umâmah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade säga när hans matbord dukades av:

الْحمد لله كَثيراً طَيِّباً مباركاً فيه غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلاَ مُوَدَّع وَلا مُسْتَغْنىً عَنْه رَبَّنَا

”Mycket, ljuvligt och välsignat lov tillkommer Allâh. Det går inte att få nog av Honom, sakna Honom eller vara utan Honom. Vår Herre!”

Rapporterad av al-Bukhârî.

12:172

2Autentisk enligt Ibn Hibbân, al-Hâkim och adh-Dhahabî, vilket är korrekt sett till att den intygas via tre andra håll.

3God.

4Det stämmer, vilket även Hâfidh Ibn Hadjar sade. Den rapporteras även av Abû Dâwûd och Ibn Mâdjah.

5Berättarkedjan är autentisk.