35. Den siste profeten

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

31 – Allt profetskap som utropas efter honom är endast villfarelse och drift.

FÖRKLARING

Alla som utropar sig till profeter eller sändebud efter Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är vilsna och lustfyllda. Villfarelse är motsatsen till förnuft och lust är motsatsen till sanning och vägledning. Allâh (´azza wa djall) har klargjort att Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är den siste profeten och det sista sändebudet:

مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Muhammad är inte fader till någon av era män. Han är Allâhs sändebud och den siste av profeterna. Allâh har kunskap om allt.”1

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Det kommer att finnas trettio lögnare i mitt samfund och alla skall säga att de är profeter. Dock är jag den siste profeten. Det finns ingen profet efter mig.”2

Den som säger sig vara profet efter Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ljuger. Den som säger sig vara profet efter Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är otrogen.

133:40

2Ahmad (22395), Abû Dâwûd (4252), at-Tirmidhî (2219), Ibn Hibbân (7238) och Abû Nu´aym (2/289). Autentisk enligt al-Albânî i ”al-Mishkât” (5406).