35. Den kloke och spionage

1 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag varnar er för antaganden då antaganden är det lögnaktigaste talet. Spionera inte, spana inte och hata inte varandra. Var Allâhs tjänare och bröder.”

2 – al-Hasan al-Basrî sade:

”Fråga inte om dina broders bra respektive dåliga handlingar. Det är spionage.”

3 – Den kloke är ålagd att hålla sig till sundheten på så sätt att han låter bli att leta efter andras fel och istället sysselsätter sig med sina egna brister. Den som sysselsätter sig själv med sina egna brister istället för andras kommer att vila ut sin kropp och inte trötta ut sitt hjärta. Varje gång han inser sina egna fel tar han lättare på sin broders jämlika fel. Skulle han emellertid sysselsätta sig själv med andras fel istället för sina egna, kommer hans hjärta att bli blint och hans kropp kommer att bli trött och därmed kommer det att bli omöjligt för honom att lämna sina egna fel.

4 – ash-Shaybânî sade:

”I de tidigare skrifterna står det ”Som du bäddar får du ligga”.”

5 – Spionage är en typ av hyckleri och en god tanke är en typ av tro. Den kloke har en god tanke om sina bröder och håller sina bekymmer och sin sorg för sig själv. Den okunnige har en dålig tanke om sina bröder och tänker inte alls på sina synder och bekymmer.

6 – Den dåliga tanken kan delas upp i två typer:

1 – Den förbjudna utmed profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) dom.

2 – Den rekommenderade.

Den förbjudna handlar om att ha en dålig tanke om alla muslimer.

Den rekommenderade handlar om att ha en dålig tanke om personen som man till exempel har en fejd med inom religiösa eller världsliga frågor så att man befarar honom. I detta fall är det rekommenderat att ha en dålig tanke om honom för att vara på sin vakt.

7 – ´Abdullâh bin ´Amr bin al-´Âs sade:

”I Toran står det ”Den som blir en affärsman blir till en syndare. Den som gräver en grop till sin vän faller själv i den”.”

8 – Den kloke är ålagd att inte ha karaktärer och handlingar som lekmännen. Han skall inte leta efter människornas fel. Den som letar efter andras fel kommer att orsaka att hans egna fel blottas. Det finns en risk att ens fel blottas bara för att man letade efter andras fel. Hur kan en muslim anse det vara fint att kritisera en annan muslim för något som han själv faller i?