35. De viftar bort de lärdes utslag

Sayf-ul-Islâm ´Abdullâh al-Gharîb

ar-Radd al-Muhabbar, sid. 188

Godkänt arbete av ´Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî (d. 1429)

35 – När Ahl-us-Sunnahs lärde inom styrelserna Kibâr-ul-´Ulamâ’ och al-Ladjnah ad-Dâ’imah utfärdar utslag som inte stämmer överens med al-Ikhwân al-Muslimûns metodik, tar de sistnämnda tillfälle i akt för att svindla och säger att de lärde är pressade, att vissa av dem har tagit tillbaka sina åsikter, att de inte har förstått vad frågan egentligen handlar om, att de har uttalat sig förhastat, att de uttalar sig utifrån känslor, att de är förda bakom ljuset, att de utfärdar utslag som är lämpade för myndigheterna och att deras utslag inte är analytiska.