35. Då tar kvinnan på sig ytterplagg

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Djilbâb-ul-Mar’ah al-Muslimah, sid. 86-87

Därtill saknar hans ord ”Det betyder att ytterplagget ska tas på i samband med utgång” bibetydelse. Kvinnan ska täcka sig med ytterplagg för att främmande män inte ska kunna se hennes behag, oavsett om hon är utomhus eller inomhus. Med andra ord måste kvinnan ha på sig ytterplagg i alla fall. Det stöds ytterligare av Qays bin Zayds ord:

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade skilt sig från Hafsah bint ´Umar… Vid ett tillfälle kom Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hem till henne varvid hon täckte sig med ett ytterplagg. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Djibrîl kom till mig och sade: ”Ta tillbaka Hafsah. Hon är en kvinna som fastar om dagarna och ber om nätterna och hon är din hustru i paradiset.”1

1Ibn Sa´d och at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Kabîr” via Hammâd bin Salamah som berättade att Abû ´Imrân al-Djûnî underrättat honom. Alla återberättare är pålitliga och Muslims män. Däremot råder det oenighet kring Qays bin Zayds följeslagarskap. Ibn ´Abdil-Barr sade:

”Det sägs att hans hadîther saknar följeslagare i berättarkedjorna och att han själv inte var följeslagare.”

Hâfidh Ibn Hadjar sade i ”al-Isâbah”:

”Liten efterföljare. Han nämnde hadîther utan följeslagare i berättarkedjorna. Flera – däribland al-Hârith bin Abî Usâmah – inkluderade honom till följeslagarna. Ibn Abî Hâtim och andra tog efter al-Bukhârî och inkluderade honom till efterföljarna.”

Hadîthen saknar alltså följeslagare i berättarkedjan. al-Haythamî sade:

”Rapporterad av at-Tabarânî och dess återberättare är den Autentiskas återberättare.” (Madjma´-uz-Zawâ’id)

Även al-Hâkim rapporterade den och likaså en intygande rapportering från Anas som stärker den. Dock nämns inte ytterplagget däri. Också Ibn Sa´d rapporterade en förkortad version med en autentisk berättarkedja. Ibn Sa´d rapporterade också följande via Habîb bin Abî Thâbit:

”Umm Salamah sade: ”Efter att min sorgetid efter Abû Salamahs död gått ut, kom Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hem till mig. Mellan oss fanns ett skynke och han friade till mig.”

Tillsynes syftar skynket på en vägg eller ett täckelse och inte på kvinnans klädsel. Det är betydelsen av Allâhs (ta´âlâ) ord:

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ

När ni behöver vända er till dem för att be om något, tala då till dem från andra sidan av ett förhänge; detta är bästa sättet för er och för dem att bevara hjärtats renhet.” (33:53)

Det har också autentiserats från ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) att hon bad hemma iklädd ytterplagg. Alltså är ytterplagget inte begränsat vid utomhus.