35. Allt i havet får ätas

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

ash-Sharh al-Mukhtasar ´alâ Bulûgh-il-Marâm (1/47)

Allt som lever i hav är lovligt att äta, såväl levande som dött, oavsett om djuren liknar rovdjur, boskap eller till och med människor. Det är alltså lovligt hur det än ser ut, ty Allâh uttalade sig oinskränkt när Han sade:

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ

”Det som fiske i hav kan ge och allt ätligt som kan hämtas därifrån är tillåtet för er, till nytta och glädje för er och för dem som befinner sig på resa.”

Inte heller spelar det någon roll huruvida djuret är levande eller dött. Detsamma gäller blod i form av mjälte och lever. Faktum är att kvarstående blod i det slaktade djurets ådror är lovligt ehuru det skulle röra sig om en stor mängd. Ta ett slaktat lamm som exempel. Efter slakten kvarstår blod i dess ådror och hjärta. Det blodet är både lovligt och rent. Det är rinnande blod som Allâh (´azza wa djall) har förbjudit.

Hadîthen gör gällande att alla självdöda djur är olovliga i princip därför att Allâh (ta´âlâ) sade:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ

”FÖRBJUDET för er är kött av självdöda djur…”1

Undantaget är fisk och gräshoppa. Den gör också gällande att blod är förbjudet i princip därför att Allâh sade:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ

”FÖRBJUDET för er är kött av självdöda djur och blod…”2

Undantaget är mjälte och lever samt kvarstående blod i slaktdjurets ådror – det är lovligt.

15:3

25:3