35. Allâh behöver inte Tronen, Tronen behöver Allâh

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

al-´Aqîdah at-Tahâwiyyah – Sharh wa Ta´lîq, sid. 52-53

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

57 – Dock är Han inte i behov av Tronen eller någonting annat.

FÖRKLARING

Ibn Abîl-´Izz al-Hanafî (rahimahullâh) sade:

”Anledningen att Shaykhen (rahimahullâh) nämner det efter att ha nämnt Tronen och Fotpallen, är för att klargöra att Han inte behöver Tronen eller någonting annat bara för att Han har rest Sig över den. Han har rest Sig över den utav en vishet. Bara för att något är högre än något annat, betyder det inte att det lägre omfattar det högre, omger det högre eller bär på det högre. Inte heller betyder det att det högre är i behov av det lägre. Titta på himlen! Den är ovanför jorden utan att vara i behov av den. Herrens (subhânah) tillstånd är för väldigt och nobelt för att Hans höghet skall fordra något sådant! Hans höghets fordringar är typiska Honom; med Sin förmåga håller Han det lägre, låter det lägre behöva Honom medan Han (subhânah) inte behöver det lägre samt omfattar det. Han är alltså ovanför Tronen samtidigt som Han håller Tronen och dess bärare med Sin förmåga. Han behöver inte Tronen, Tronen behöver Honom. Han omfattar Tronen, Tronen omfattar inte Honom. Han begränsar Tronen, Tronen begränsar inte Honom. Sådana fordringar gäller inte skapelsen.

Om de höghetsnegerande Mu´attilah hade detaljerat frågan på detta vis, skulle de varit vägledda, insett att intellektet är överensstämmande med Uppenbarelsen och rättat sig efter bevisen. Men de lämnade bevisen varvid de gick vilse. Sakfrågan är precis som Imâm Mâlik (rahimahullâh) sade när det sades till honom:

Abû ´Abdillâh!

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

Den Nåderike har rest Sig över Tronen.”1

Hur reste Han Sig?” Han sade: ”Resningen är inte okänd. Beskaffenheten är okänd.”2

120:5

2Sharh al-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 372