35. al-´Ayyâshîs åttonde förvrängning av al-Baqarah

al-´Ayyâshî sade när han förklarade versen:

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَآ إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

”Herre! Gör att vi underkastar oss Din vilja och gör våra efterkommande till ett samfund av [människor] som underkastar sig Din vilja. Lär oss att förrätta vår andakt och tag emot vår ånger; Du är Den som går den ångerfulle till mötes, den Barmhärtige!”1

”Abû ´Amr az-Zubayrî berättade att han frågade Abû ´Abdillâh: ”Vilka är Muhammads samfund?” Han sade: ”Endast Banû Hâshim.” Jag sade: ”Vad är beviset för att endast profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) familj utgör hans samfund och ingen annan?” Han sade: ”Allâhs ord:

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَآ إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

”Herre! Gör att vi underkastar oss Din vilja och gör våra efterkommande till ett samfund av [människor] som underkastar sig Din vilja. Lär oss att förrätta vår andakt och tag emot vår ånger; Du är Den som går den ångerfulle till mötes, den Barmhärtige!”2

Därefter fortsatte han ljuga om Allâh och Abû ´Abdillâh. Hans syfte var att utesluta Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) samfund ur islam och i synnerhet Abû Bakr, ´Umar, ´Uthmân och resten av de ädla följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum) från Muhâdjirûn och Ansâr som Allâh är nöjd med.

Visste han inte att han därmed uteslöt även sig själv och sina Râfidhah ur islam utan att lägga märke till det? Visste han inte att han därmed förnekade Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) budskap till hela skapelsen?

12:128

2Tafsîr al-´Ayyâshî (1/60-61).