348. Vad är domen för att sörja i svarta kläder?

Fråga 348: Vad är domen för att sörja i svarta kläder?

Svar: Svarta kläder i samband med sorg är innovation och ett sätt att framhäva sorg. Det påminner om sönderslitna kläder och ansiktsslag som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tog avstånd ifrån när han sade:

”Den som slår sig på kinderna, river sönder kläderna och uttalar sig som på den hedniska tiden tillhör inte oss.”1

1al-Bukhârî (1232) och Muslim (165).