347. Qur’ân-spelning efter dödsfall

Fråga 347: I vissa länder spelar de Qur’ânen i den dödes hem där det även förekommer jämmer och gråt. Vad är domen för det?

Svar: Handlingen är tvivelsutan innovation eftersom den inte fanns på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagares (radhiya Allâhu ´anhum) tid. Qur’ânen lindrar ens sorg om man läser den för sig, inte om han läser i mikrofon så att alla, inklusive lösdrivare, kan höra en. Du kan se folk lyssna på musik samtidigt som de lyssnar på Qur’ânen. Det är som att de bemöter Qur’ânen med lättsinnighet och narr.

Inte heller var samlingar i kondolerande syfte kända på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid. Vissa lärda säger till och med att handlingen är innovation. Således tycker jag inte att den dödes anhöriga skall öppna dörren till kondoleanser, de skall rent av låsa in sig. Om de träffar någon i affären och kondoleras eller får oplanerat besök av bekanta utan att ha öppet hus för var och en, så är det harmlöst. Samlingar och öppet hus för kondoleanser var nämligen okända på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid. Följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum) ansåg till och med att sådana samlingar och middagar är jämmer. Det är allom bekant att jämmer är stor synd därför att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbannade den jämrande kvinnan och kvinnan som lyssnar på henne. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade också:

”En kvinna som jämrar sig och inte ångrar sig innan döden, kommer att återuppstå på Domedagen iklädd kläder av beck och klänning av skabb.”1

Jag råder mina bröder att lämna dessa nyheter. Det är dels bättre för dem inför Allâh, dels för den döde. Ty profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) berättade att den döde plågas av sin familjs gråt och jämmer över honom. Att han plågas betyder dock inte att han straffas då Allâh säger:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى

”PÅ INGEN bärare av bördor skall läggas en annans börda.”2

Plåga fordrar inte straff eftersom profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om resan:

”Det är en bit av en plåga.”

Resan är ju inget straff, den består bara av möda och oro.

Sammanfattningsvis råder jag mina bröder att avstå från allt som avlägsnar dem från Allâh och utökar deras anhöriges plåga.

1Muslim (934).

235:18