346. Vad är domen för begravningshögtidligheter?

Fråga 346: Vad är domen för begravningshögtidligheter?

Svar: De är innovationer oavsett om de hålls efter tre dagar, sju dagar eller fyrtio dagar. Handlingen gjordes inte av Salaf (radhiya Allâhu ´anhum). Om den hade varit bra skulle de gjort den innan oss. Dessutom är gärningen slöseri med pengar och tid. Måhända består den även av jämmer och dylikt som orsakar förbannelse. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbannade ju den jämrande kvinnan och kvinnan som lyssnar till henne.

Även om begravningshögtidligheten finansieras av den dödes arv, en tredjedel av det vill säga, så är det ett angrepp på honom då hans egendom spenderas på något som inte är föreskrivet. Och om den finansieras av arvingarnas lott, låt säga barn och oförstående, så är det även ett angrepp på dem. Folks egendomar skall inte missbrukas och spenderas på onyttigheter. Och om den finansieras av sinnesfriska, könsmogna och förstående människor, så är även det idioti. Ty pengar som läggs ut på något som varken för en närmare Allâh eller gagnar i jordelivet är idioti och slöseri – och profeten förbjöd slöseri med pengar.