345. Är elegi en förbjuden form av annonsering?

Fråga 345: Är elegi (رثاء) en förbjuden form av annonsering?

Svar: Elegi är ingen förbjuden form av annonsering så länge den inte är överdriven. Muslimerna har brukat elegier alltsedan följeslagarnas (radhiya Allâhu ´anhum) dagar fram till skrivande stund utan att bli fördömda. Titta bara vilka elegier som sades efter att Hamzah och de övriga martyrerna (radhiya Allâhu ´anhum) stupat i Uhud-kriget.