344. Vad är domen för speciell klädsel till kondoleanser?

Fråga 344: Vad är domen för att utse en viss klädsel till kondoleanser som exempelvis kvinnornas svarta kläder?

Svar: Jag tycker att handlingen är innovation. Den kan bero på ilska mot Allâhs (´azza wa djall) öde. Vissa människor kan tycka att handlingen är harmlös, men sett till att Salaf inte gjorde så och att en form av ilska ligger i grunden till det hela, så är det helt klart bättre att undvika den. Sådana kläder ligger närmare synd än sundhet.