343. Är detta jämmer?

Fråga 343: När vissa kvinnor kommer hem till den dödes familj börjar de skrika och beklaga sig så att alla närvarande brister i gråt. Är det jämmer?

Svar: Det är tvivelsutan jämmer. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbannade den jämrande kvinnan och kvinnan som lyssnar på henne. Hon får inte göra så. Inte heller får den dödes familj låta henne göra så. Om hon fortsätter på det viset måste de köra ut henne ur hemmet.