341. Vad innebär att den döde plågas av de anhörigas gråt?

Fråga 341: Vad menas med att den döde plågas av de anhörigas gråt över honom?

Svar: Plågan har ingenting med gråten att göra. Gråten är ju naturlig och varken den gråtande eller den som det gråts över plågas av gråt. Hadîthen handlar om de anhöriga som jämrar sig över den döde. I så fall plågas den döde i sin grav, vilket har autentiserats från profeten [Islamic phrases=”Shallallahu ’alaihi wa Sallam”]e[/Islamic]. Vissa lärde menar att hadîthen berör den som uppmanade folk att jämra sig över honom efter hans död. Andra menar att den berör personen som behagades av jämmer i jordelivet och inte förmenade sina anhöriga att jämra sig efter hans död. Den korrekta åsikten är att hadîthen skall förstås bokstavligt ehuru den döde inte uppmanade till eller behagades av jämmer. Däremot är plåga inte straff. Plåga kan också syfta på oro och möda, precis som i profetens [Islamic phrases=”Shallallahu ’alaihi wa Sallam”]e[/Islamic] ord om resan:

”Det är en bit av en plåga.”

Resan är förvisso inget straff. Att den döde plågas av jämmer betyder nämligen att jämmern presenteras för honom i graven varefter han besväras och plågas på grund av det.