340. Vad är domen för att gråta när en anhörig dör?

Fråga 340: Vad är domen för att gråta när en anhörig dör?

Svar: När profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) son Ibrâhîm hade dött grät han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade:

Ögat gråter och hjärtat sörjer och vi säger inget som förargar vår Herre.”1

Gråten kommer ofrivilligt. Den är harmlös och naturlig.

1al-Bukhârî (1303) och Muslim (2315).