34. Varning för fördjupning i grammatikstudier

Imâm Abû Bakr Ahmad bin ´Alî al-Khatîb al-Baghdâdî (d. 463)

Iqtidhâ’-ul-´Ilm al-´Amal, s. 89-91

Granskning och kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

150 – Abû Nu´aym al-Hâfidh underrättade oss: Abû Bakr Muhammad bin al-Fath al-Hanbalî berättade för oss: ´Abdullâh bin Abî Dâwûd berättade för oss: Kathîr bin ´Ubayd berättade för oss: al-Walîd bin Muslim berättade för oss, från adh-Dhahhâk bin Abî Hawshab: Jag hörde al-Qâsim bin Mukhaymirah säga:

“Grammatikstudier börjar med sysselsättning och slutar med överdrift.”

151 – ´Abdullâh bin ´Umar bin Ahmad al-Wâ´idh underrättade oss: Min fader berättade för oss: Muhammad bin al-´Abbâs bin Shudjâ´ berättade för oss: Ayyûb bin Sulaymân berättade för oss: ´Abdul-Hamîd bin Ibrâhîm Abû Tuqâ berättade för oss: Salamah bin Kulthûm berättade för oss: Jag hörde Ibrâhîm bin Adham, från Mâlik bin Dînâr, som sade:

“Du kan träffa en man som inte gör något talfel medan alla hans handlingar är talfel.”

152 – Abûl-Qâsim al-Azharî berättade för mig: Muhammad bin al-´Abbâs al-Kharrâz berättade för oss: Ibn Abî Dâwûd berättade för oss: ´Abdullâh bin Khubayq berättade för oss: Jag hörde en klerk från Damaskus säga: Ibrâhîm bin Adham sade:

“Vi talar grammatiskt rätt så att vi inte gör talfel, men vi handlar med talfel så att vi inte talar grammatiskt rätt.”

153 – Abûl-Hasan ´Alî bin Ayyûb al-Qummî underrättade mig: Abû ´Ubaydillâh Muhammad bin ´Imrân al-Marzubânî upplyste oss: as-Sûlî underrättade mig: En asket sade:

Vi har inte drabbats av ignorans

men vi döljer kunskap med ignorans

Vi hatar att tala inkorrekt

och struntar i ifall vi handlar inkorrekt

154 – ´Abdullâh bin ´Umar bin Ahmad al-Wâ´idh underrättade oss: Min fader berättade för oss: ´Abdullâh bin Muhammad berättade för oss: Nasr bin ´Alî al-Djahdhamî berättade för oss: Muhammad bin Khâlid berättade för mig: ´Alî bin Nasr – det vill säga hans fader – berättade för mig:

“Jag drömde om al-Khalîl bin Ahmad och sade: “Jag ser ingen vara klokare än al-Khalîl. Jag sade: “Vad har Allâh gjort med dig?” Han sade: “Du vet allt det som vi höll på med? Jag har inte sett något vara bättre än:

سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ

“Fri är Allâh från brister. Lov ske Allâh. Det finns ingen sann gud utom Allâh. Allâh är större.”

155 – Abû Bakr Ahmad bin al-Mubârak bin Ahmad al-Barâthî underrättade oss: ´Alî bin Muhammad bin Mûsâ at-Tammâr berättade för oss i Basrah: Abû ´Îsâ Djubayr bin Muhammad berättade för oss: Ahmad bin ´Abdillâh at-Tirmidhî berättade för oss: Jag hörde Nasr bin ´Alî säga: Jag hörde min fader säga:

“Jag drömde om al-Khalîl bin Ahmad och sade till honom: “Vad har Allâh gjort med dig?” Han sade: “Förlåtit mig.” Jag sade: “Hur räddades du?” Han sade: “Med:

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

“Det finns ingen rörelse eller styrka förutom via Allâh, den Allsmäktige, den Allvise.”

Jag sade: “Hur fann du din kunskap?” Det vill säga metrik, litteratur och poesi. Han svarade: ”Jag fann den värdelös.”