34. Vad råder ni ungdomarna som försummar trosläran?

Fråga 34: Den senaste tiden har det märkts hur vissa ungdomar försummar trosrelaterade studier för andra sakfrågor. Vad råder ni sådana ungdomar?

Svar: Jag råder ungdomarna och alla andra muslimer att först och främst måna om trosläran1. Trosläran är grunden till att handlingar antingen accepteras eller också avslås. Om trosläran är sund och handlingen ägnas Allâh allena och utmed sändebudens föreskrift och i synnerhet den siste profetens, vår profet Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), föreskrift, så är alla andra handlingar också accepterade. Och om trosläran är osund eller vilsen, baserad på förfädernas vanor och seder eller hednisk, så är handlingarna avslagna ehuru de skulle ägnas Allâh allena. Ty Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) accepterar inte en handling förrän den görs endast för Hans sak och utmed Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah. Han som vill rädda sig själv, att hans handlingar accepteras och vara sann muslim skall måna om trosläran. Han skall kunna den sanna läran och dess motsatser och annullerande faktorer så att han kan bygga sina handlingar på den. Det går dock inte om man inte studerar trosläran under de lärda som har lärt sig den från samfundets företrädare2. Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) sade till Sin profet Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

”Håll fast vid din kunskap att det inte finns någon sann gud utom Allâh; be Honom om förlåtelse för dina synder och [be om förlåtelse] för alla troende män och kvinnor!”3

al-Bukhârî skrev rubriken ”Kunskap kommer före tal och handling”4 och nämnde den omnämnda versen. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

Vid tiden! Människan förbereder helt visst sin egen undergång, utom de som tror och lever rättskaffens liv och råder varandra sanningen och råder varandra tålamod.”5

Han nämnde fyra saker som räddar människan från undergång:

1 – Tron, det vill säga den korrekta trosläran.

2 – Goda handlingar och tal. Även om handlingar är en del av tron så nämnde Han dem åtskilda från den för att understryka deras vikt.

3 – Uppmaning till sanningen. Det vill säga att de kallar till Allâhs religion, påbjuder det goda och förbjuder det onda.

4 – Uppmaning till tålamodet med besvären och svårigheterna som uppstår på vägen.

Muslimen kan inte uppleva lycka förrän han lever upp till dessa fyra punkter. Människan kan först måna om allmänbildning, läsa tidningar och forska vad som händer i världen när hon kan Tawhîd och rätt troslära. Först då kan hon göra det för att skilja mellan bra och dåligt och varna för ondskan och den vilseledande propagandan. Dock måste hon först förse sig med kunskap och tro på Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Det nyttar inget att läsa tidskrifter, tidningar och politik utan kunskap om trosläran och religionen. Det är en värdelös sysselsättning som inte medför någon urskiljningsförmåga mellan rätt och fel. Många som är okunniga om trosläran och går in i dessa frågor går både vilse och leder andra vilse. De för folket bakom ljuset6 eftersom de är okunniga och saknar kunskap om det nyttiga och det skadliga, vad som skall göras och vad som inte skall göras och hur saker och ting skall behandlas. Många av dem har råkat ut för defekter och svindleri just för att de läste tidskrifter och sysselsatte sig med politik utan kunskap om trosläran och religionen. Således trodde de att rätt är fel och fel är rätt.

1Vår Shaykh grundar denna metodik på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord som rapporteras av Tamîm ad-Dârî (radhiya Allâhu ´anh):

”Religionen är välvilja.” De sade: ”Till vem, Allâhs sändebud?” Han sade: ”Till Allâh, Hans skrift, Hans sändebud, muslimernas ledare och lekmän.” (Muslim (55))

samt profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord till Mu´âdh bin Djabal (radhiya Allâhu ´anh) när han skickade honom till Jemen:

”Låt det första som du kallar dem till vara att det inte finns någon sann gud utom Allâh.” (al-Bukhârî (6937))

2Dessutom skall välvilliga lärda rekommendera dem för att vara vägledda, ärliga och djupt kunniga. De skall inte tillhöra Ahl-ul-Ahwâ’s partisaner och vilsna sekter.

347:19

4al-Bukhârî (1/37).

5103:1-4

6Det är typiskt de politiska aktivisterna och Hizbiyyûn som sysselsätter det muslimska samhället med politisk upphetsning i sina föreläsningar, predikningar, artiklar och böcker.