34. ´Umar bin al-Khattâbs matvanor

Imâm Abû Bakr ´Abdullâh bin Muhammad bin Abîd-Dunyâ (d. 281)

Kitâb-ul-Djû´, s. 121-123

185 – Ishâq bin Ismâ´îl berättade för oss: Yazîd bin Hârûn berättade för oss: Ismâ´îl bin Abî Khâlid underrättade oss, från Mus´ab bin Sa´d, som berättade:

Hafsah bint ´Umar sade till ´Umar: ”Troendes ledare! Om du ändå iklädde dig lenare kläder och åt behagligare mat. Allâh har ju öppnat världen för dig och utökat det goda.” Han sade: ”Låt mig låta dig döma dig själv; kommer du inte ihåg hur svårt Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) liv var?” Han fortsatte tala med henne till dess att hon brast i gråt. Därefter sade han: ”Jag har sagt till dig att jag svär vid Allâh att jag försöker leva lika svårt som de två, så att jag förhoppningsvis, tillsammans med dem båda, får erhålla det bekväma livet.”

186 – Ishâq bin Ismâ´îl berättade för oss: Dja´far bin Sulaymân underrättade oss, från Hishâm, från al-Hasan, som sade:

´Umar bin al-Khattâb åt bara blandningar med korn till dess att han dog. Om hans mage kurrade till, slog han till den och sade: ”Härda! Vid Allâh! Hos mig finner du inget annat än vad du ser till dess att du får träffa Allâh.”

187 – Ishâq berättade för oss: Muhammad bin Djâbir berättade för oss, från al-A´mash, från Shammar bin ´Atiyyah, från Yahyâ bin Wathâb, som sade:

´Umar befallde en av sina slavar att laga vetegröt med olja åt honom och sade: ”Tillaga den så att oljans styrka avtar. Människorna har påskyndat sina godheter i jordelivet.”

188 – Ishâq berättade för oss: Ibn ´Ulayyah underrättade oss, från Yûnus bin ´Ubayd, från Humayd bin Hilâl, som berättade att ´Umar sade:

Vid Honom i Vars hand min själ är! Om det inte hade varit för att mina belöningar hade sjunkit, hade jag deltagit med er om ert ljuva liv.”

189 – Muhammad bin al-Husayn sade: Ismâ´îl bin Ziyâd berättade för oss, från Muhammad bin Thâbit al-´Abdî, från Abû ´Imrân al-Djûnî, som berättade att ´Umar bin al-Khattâb sade:

Vi har bättre vetskap om god mat än många som äter den, men vi förvarar den till:

يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا

Den Dag ni ser den komma skall varje kvinna som ammar sitt barn låta det ligga, förlamad av fasa, och varje havande kvinna i sin förskräckelse föda fram sitt foster i förtid.”1

Abû ´Imrân sade: ”Vid Allâh! Både han och hans familj åt tillräckligt för att överleva.”

190 – Suraydj berättade för mig: Hushaym berättade för oss: ´Awf berättade för oss, från al-Hasan, som sade:

´Umar kom hem till sin son och fann denne med färskt kött. Han sade: ”Vad är detta?” Han sade: ”Vi blev sugna på kött, så vi köpte det för en dirhem.” Då sade han: ”Köper du kött varje gång du blir sugen på det? Det räcker att en person köper allt han blir sugen på för att bevisa hans slöseri.”

122:2