34. Qur’ân-läsningen i ´Asr

3 – ´Asr

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) läste i de två första Raka´ât al-Fâtihah och kapitel därefter. Han läste längre i första Rak´ah än vad han gjorde i andra1. De ansåg att han gjorde så för att människorna skulle hinna med Rak´ah2.

I de två sista Raka´ât läste han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) motsvarande femton verser, hälften av vad han läste i de två första Raka´ât i Dhuhr. Han läste de två sista Raka´ât hälften så kortare som de två första3.

Han läste al-Fâtihah i dem båda4.

Ibland lät han dem höra honom läsa någon vers5.

Han läste därefter även de kapitel som nämns i Dhuhr.

1al-Bukhârî och Muslim.

2Abû Dâwûd med en autentisk berättarkedja och Ibn Khuzaymah.

3Ahmad och Muslim.

4al-Bukhârî och Muslim.

5al-Bukhârî och Muslim.