34. När fick profeten utvandra?

´Allâmah Hâfidh bin Ahmad al-Hakamî (d. 1377)

Amâlî fîs-Sîrah an-Nabawiyyah, sid. 103-104

Fråga 34: När fick profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tillstånd att utvandra?

Svar: När avgudadyrkarna insåg att Allâh hade försett profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) med hjälpare och stödjare och att hans följeslagare hade hittat en säker stad att utvandra till och äkta bröder som tog hand om dem och hjälpte dem, enades de om att konspirera mot Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). De hade tre alternativ: ta honom till fånga, döda honom eller driva bort honom. Till sist kom de överens om att döda honom, ett beslut han fick reda på från himlen. Medan deras unga män stod utanför hans hem med dragna svärd i väntan på att döda honom, gick han upp på sitt tak, läste inledningen av Yâ Sîn och hällde sand på deras huvuden. De märkte ingenting förrän de såg att personen de vakade över var ´Alî bin Abî Tâlib (radhiya Allâhu ´anh) som låg och sov på Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) madrass. De hade ingen aning om vart han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade tagit vägen1.

1Ahmad (1/303).