34. Maken skall vinna makans kärlek

Till makans rättighet över maken hör att han vinner hennes kärlek med ord och handling ehuru han skulle överdriva, beskriva henne på ett sätt som hon inte alls är eller berätta om sin kärlek till henne som egentligen är mindre. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lät maken ljuga för makan och vice versa. Det är alltså okej att maken ljuger för makan för att ha ett lyckligt hem. Han får beskriva hennes skönhet på ett sätt hon inte alls besitter. Han får berätta för henne att han älskar henne på ett sätt han inte alls känner. Om hon ber honom om något som han inte kan frambringa och befarar att det svaret kommer att försämra henne och göra livet till ett helvete, så får han säga att han skall hämta det för att sedan säga att han inte kunde hitta det eller att det var för dyrt för tillfället. Den sortens lögn är bra om den bidrar med makarnas lycka.

Den rättfärdige maken förskönar sig för sin maka på ett sätt som lämpar sig efter männen i form av att parfymera sig och se bra ut. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

”Hustrun har, som sig bör, rättigheter [mot mannen] motsvarande [dem han har] mot henne.”1

Qur’ân-uttolkaren Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

”Jag förskönar mig för kvinnan liksom jag vill att hon förskönar sig för mig.”

Ett annat sätt att vinna sin makas kärlek är att hjälpa henne med hushållsarbetet. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), som var Allâhs profet och sändebud som fick uppenbarelser från Honom, brukade hjälpa till med hushållsarbetet och när det kallades till bön gick han och bad2.

Vår profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) behandlade sina hustrun väl och glatt. Han skojade med dem och var vänlig mot dem. Efter att han hade fyllt femtiotre år sprang han ikapp med ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ). ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) berättade hur hon som ung tjej var på en resa tillsammans med Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade åt sina följeslagare att rida före, vilket de gjorde. Därefter sade han till henne:

”Kom, låt mig springa ikapp med dig.” Hon sade: ”Jag sprang ikapp med honom och besegrade honom.”

Titta på Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) samlevnad! ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

”Han blev tyst. Efter att jag hade gått upp i vikt och glömt bort händelsen var jag återigen på resa med honom. Han sade till sina följeslagare att rida före, vilket de gjorde. Därefter sade han: ”Kom, låt mig springa ikapp med dig.” Jag sade: ”Hur skall jag springa ikapp med dig när jag är i det här tillståndet?” Han sade: ”Du skall göra det.” Så jag började springa ikapp med honom och han besegrade mig. Han började skratta och sade: ”Detta var för den där kapplöpningen.”3

´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) hade glömt bort den förra händelsen, men det hade inte Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjort. Han skojade med sin fru, vann hennes kärlek och sprang ikapp med henne. Det råder starka aningar om att det var mot slutet av hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) liv.

Till vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fina samlevnad hör att ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade en dag:

”Åh mitt huvud!” Då sade Allâhs sändebud: ”Nej, utan åh mitt huvud!”4

´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

”Jag åt kött medan jag hade min månadsperiod. Därefter gav jag det till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som lade sin mun på samma plats där jag hade min mun. Sedan drack jag och gav honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att dricka varpå han satte sin mun på samma plats där jag hade min mun.”5

´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade lägga sitt huvud på mina lår och läsa medan jag hade min månadsperiod.”6

Han brukade tillbringa natten med sin hustru i ett klädesplagg ehuru hon hade sin månadsperiod. Om han blev befläckad av hennes blod, så tvättade han bara bort det7. Likaså brukade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bada med sin hustru ur en och samma balja8.

Detta är vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) samlevnad och han var Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som vi har ett fint föredöme i. Vissa makar kanske säger att de har blivit för gamla för det och att det är för sent nu och till följd därav har de inget behov av det. Men Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade bördor som en miljon män inte klarar av att bära. Han bar på samfundets bekymmer, ansvarade för budskapet och hade kommit upp i åldern. Trots det tävlade han mot sin fru och väntade bara på rätt tillfälle. Hur vackert är det inte att maken tar ut sin maka till en plats och skojar med henne, tävlar mot henne och får henne på humör!

12:228

2Ibn Abî Shaybah (5/272), Ibn Abî Hâtim (2/2196), at-Tabarî (4/4768) och al-Bayhaqî (7/295).

3Ibn Hibbân (10/4691), an-Nasâ’î (5/8942), Ahmad (6/39), al-Humaydî (1/128/261) och at-Tahâwî (5/143). Autentisk enligt al-Albânî i ”as-Sahîhah” (131).

4al-Bukhârî (5666).

5Muslim (300), Abû Dâwûd med flera.

6al-Bukhârî (297), Muslim (301) och Abû Dâwûd (260).

7Abû Dâwûd (269), an-Nasâ’î (284), Ahmad (6/45) med flera via ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) som sade:

”Jag och Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade tillbringa natten i ett klädesplagg samtidigt som jag hade min månadsperiod. Om han blev befläckad av mig tvättade han bara bort det och inte mer än så. Därefter bad han i det. Och om det befläckades av honom tvättade han bara bort det och inte mer än så. Därefter bad han i det.”

Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan Abî Dâwûd” (269).

8al-Bukhârî (273) via ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) som sade:

”Jag och Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade bada ur en balja och turas om med vattnet.”

Se Muslim (321).