34. Lydnad till makthavarna

Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) sade:

”Ledarna och de troendes ledare skall lyssnas på och lydas oavsett om de är fromma eller syndiga. Den som tar sig an kalifatet, enar människorna kring sig och godkänns av dem och den som tar makten över dem med våld så att han blir en kalif kallas för de troendes ledare.”

FÖRKLARING

Imâm Ahmad (rahimahullâh) klargjorde att alla muslimer är skyldiga att lyssna till och lyda makthavarna, oavsett om makthavarna är fromma eller syndiga. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Lyssna och lyd ehuru en stympad abessinsk slav skulle ha makten över er.”1

I en annan rapportering står det:

”… med ett huvud likt ett russin…”2

Det finns många liknande hadîther som det bör refereras till.

1Muslim (648).

2al-Bukhârî (693).